LES MILLS VELDHOVEN 2019

(NL)

The System is een vermakelijke VJ show over de mens als slaaf van een Artificieel intelligent 
robot System. De hoofdpersoon in het verhaal breekt los uit zijn sleur met de nodige consequenties… 

 

Tijdens mijn stage bij het VJ-bedrijf VeeMee, leerde ik visuals maken, die getoond werden op grote festivals en feesten. Voor mijn project ‘The System’ heb ik visuals gemaakt die voor een dance evenement gebruikt kunnen worden.

(ENG)

The System is an entertaining VJ show about humanity as a slave of an Artificial Intelligence
robot system. The main character breaks free from the routine with the necessary consequences 

 

During my internship at the VJ company VeeMee, I have learned to make visuals that are being used at big festivals and dance parties. In my project ‘The System’ I’ve made visuals that can be used to show at a dance event.            
                                                                                

Screenshots